REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

Oferta Programowa Ośrodka Terapii Uzależnień MEDILIFE

 

Jednym z założeń Programu jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Ponadto równie ważne jest przywrócenie osobie uzależnionej zdrowia psychicznego, gdyż w wielu przypadkach nawet długotrwała abstynencja nie powoduje automatycznie dobrej kondycji psychicznej i nie likwiduje głębszych problemów emocjonalnych i rodzinnych ujawniających się po zaprzestaniu picia. Dlatego też w trakcie udzielanych świadczeń medycznych w Ośrodku Leczenia Uzależnień, jak i po ich zakończeniu, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielamy wsparcia również najbliższym osobie uzależnionej.

Modułowy Program Terapii Uzależnień od Alkoholu Narkotyków i Leków umożliwia nam dopasowanie programu do możliwości czasowych osób zainteresowanych podjęciem oferowanych przez nas świadczeń.

Podstawowy Program przewiduje 8 tygodniowe leczenie, w ramach którego Pacjent pracuje zarówno w grupie o charakterze psychoedukacyjnym, jak również odbywa zajęcia indywidualne z terapeutą prowadzącym przypisanym do każdego Pacjenta. Każdy Pacjent dąży do zrealizowania postawionego mu przez terapeutę celu, wynikającego z podstawy jego uzależnia. Cały proces leczenia jest koordynowany przez Kierownika Centrum Leczenia Uzależnień, w ramach którego funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień. Każdy przypadek uzależnienia omawiany jest w gronie terapeutów pracujących z Pacjentem w ramach zajęć grupowych, jak również podlega Superwizji.

Dla osób zmotywowanych do leczenia, które nigdy wcześniej nie odbywały leczenia w ośrodku stacjonarnym, proponujemy skorzystanie z oferty leczenia uzależnień współfinansowanej ze środków pozarządowych (szczegóły w zakładce CENNIK oraz pod nr tel. 535 004 072)

W trakcie zajęć indywidualnych, podejmujemy się budowy dedykowanej Pacjentowi ścieżki zdrowienia, gdzie leczenie w Ośrodku stanowi jeden z elementów leczenia, jakie każdy Pacjent winien zrealizować.

W ośrodku pracujemy wyłącznie w małej, kameralnej grupie - do 8 osób.

Każda z osób, która zdecydowała się na leczenie w naszym Centrum Leczenia Uzależnień, niezależnie czy leczenie odbywało się w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień, w Poradni Leczenia Uzależnień, czy też w Ośrodku Terapii Uzależnień MEDILIFE, w trakcie całego procesu leczenia otrzymuje od nas wsparcie na każdym etapie przypisanej Pacjentowi, dedykowanej ścieżki zdrowienia.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z 8 tygodniowego programu leczenia, proponujemy program dedykowany do potrzeb i możliwości Pacjenta. Podstawą decyzji o zmianie podstawowego okresu leczenia jest wynik rozmowy diagnostycznej. Skrócenie okresu leczenia wymaga od Stron realizacji indywidualnego procesu leczenia.

Dla zachowania spójności podejmowanych i oczekiwanych świadczeń, każdorazowo tworzony jest kontrakt terapeutyczny skazujący założenia i cel terapii.


 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu MEDILIFE

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Narkotyków MEDILIFE

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Leków Uspokajających MEDILIFE