Oferta Programowa Ośrodka Leczenia Uzależnień MEDICA

 

Jednym z założeń Programu jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Ponadto równie ważne jest przywrócenie osobie uzależnionej zdrowia psychicznego, gdyż w wielu przypadkach nawet długotrwała abstynencja nie powoduje automatycznie dobrej kondycji psychicznej i nie likwiduje głębszych problemów emocjonalnych i rodzinnych ujawniających się po zaprzestaniu picia. Dlatego też w trakcie udzielanych świadczeń medycznych w Ośrodku Leczenia Uzależnień, jak i po ich zakończeniu, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielamy wsparcia również najbliższym osobie uzależnionej.

Modułowy Program Ośrodka umożliwia nam dopasowanie programu do możliwości czasowych osób chcących podjąć się leczenia.
Podstawowy Program przewiduje 8 tygodniowe leczenie, w ramach którego Pacjent pracuje zarówno w grupie o charakterze psychoedukacyjnym, jak również odbywa zajęcia indywidualne. Każdy Pacjent dąży do zrealizowania postawionego mu przez terapeutę celu, wynikającego z podstawy jego uzależnia. Cały proces leczenia jest koordynowany przez Kierownika Centrum Leczenia Uzależnień, w ramach którego funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień. Każdy przypadek uzależnienia omawiany jest w gronie terapeutów pracujących z Pacjentem w ramach zajęć grupowych, jak również podlega Superwizji.
W trakcie zajęć indywidualnych, podejmujemy się budowy dedykowanej Pacjentowi ścieżki zdrowienia, gdzie leczenie w Ośrodku stanowi jeden z elementów leczenia, jakie każdy Pacjent winien zrealizować.

Każda z osób, która zdecydowała się na leczenie w naszym Centrum Leczenia Uzależnień, niezależnie czy leczenie odbywało się w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień, w Poradni Leczenia Uzależnień, czy też w Ośrodku, w trakcie całego procesu leczenia otrzymuje od nas wsparcie na każdym etapie przypisanej Pacjentowi, dedykowanej ścieżki zdrowienia.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z 8 tygodniowego programu leczenia, proponujemy program 6 tygodniowy. Wskazany program zakłada mniejszą liczbę godzin pracy w grupie nie zwalania to jednak Pacjenta z konieczności odbycia całego zakresu terapii indywidualnej, przewidzianej pierwotnym, 8 tygodniowym Programem.

Z racji modułowej budowy Programu Leczenia Uzależnień, każdorazowo w wybranych przypadkach, możemy podjąć się leczenia w krótszym, niż wskazano powyżej czasie. Oczywiście niemożliwe jest zrealizowanie wszystkich modułów Programu, w czasie krótszym niż 6 tygodni, dlatego też tego typu leczenie wymaga od Pacjenta znacząco większego zaangażowania i determinacji w kontynuacji leczenia po opuszczeniu Ośrodka, zgodnie z ustaloną w Ośrodku, dedykowaną Pacjentowi ścieżką leczenia (procesem leczenia).